Giọng đọc: MC Tuấn Anh

Giọng đọc MC Tuấn Anh - Audio Kinh Dị

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Tuấn Anh

Sắp xếp Audio
Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

MC Tuấn Anh

98 vote

09:22:14    573 phần
Lượt nghe: 58.957

Đại Minh Huyết Án

Đại Minh Huyết Án

MC Tuấn Anh

11 vote

01:37:09    62 phần
Lượt nghe: 16.032

Tìm Đầu Cho Vợ - Truyện Ma

Tìm Đầu Cho Vợ - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

2 vote

00:50:18    1 phần
Lượt nghe: 8.869

Ma Đói - Truyện Ma

Ma Đói - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

3 vote

00:59:02    1 phần
Lượt nghe: 11.402

Luật Đời Vay Trả - Truyện Ma

Luật Đời Vay Trả - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

4 vote

01:24:30    1 phần
Lượt nghe: 5.948

Tiếng Gọi Hồn Ma - Truyện Ma

Tiếng Gọi Hồn Ma - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

3 vote

01:15:03    1 phần
Lượt nghe: 7.989

Ma Chết Đuối - Truyện Ma

Ma Chết Đuối - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

1 vote

01:04:27    1 phần
Lượt nghe: 6.796

Con Ma Rừng - Truyện Ma

Con Ma Rừng - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

1 vote

01:01:10    1 phần
Lượt nghe: 6.054

Bí Mật Hiện Tượng Vong Nhập

Bí Mật Hiện Tượng Vong Nhập

MC Tuấn Anh

1 vote

01:13:48    1 phần
Lượt nghe: 5.894

Quả Báo Nhãn Tiền - Truyện Ma

Quả Báo Nhãn Tiền - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

3 vote

01:23:10    1 phần
Lượt nghe: 5.002

Hai Cái Oan Thai - Truyện Ma

Hai Cái Oan Thai - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

2 vote

00:56:32    1 phần
Lượt nghe: 4.429

Đôi Mắt Ma - Truyện Ma

Đôi Mắt Ma - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

00:47:51    1 phần
Lượt nghe: 5.375

Ngôi Nhà Mồ - Truyện Ma

Ngôi Nhà Mồ - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

5 vote

03:38:10    1 phần
Lượt nghe: 5.627

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

MC Tuấn Anh

80 vote

08:39:21    129 phần
Lượt nghe: 34.706

Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

MC Tuấn Anh

152 vote

13:45:28    294 phần
Lượt nghe: 80.074

Lạp Thiên Ký

Lạp Thiên Ký

MC Tuấn Anh

11 vote

06:39:48    95 phần
Lượt nghe: 24.088

Quý Cô Bói Toán - Truyện Trinh Thám

Quý Cô Bói Toán - Truyện Trinh Thám

MC Tuấn Anh

89 vote

05:28:26    103 phần
Lượt nghe: 33.335

Ngôi Nhà Ma Trong Nghĩa Địa

Ngôi Nhà Ma Trong Nghĩa Địa

MC Tuấn Anh

3 vote

01:10:22    1 phần
Lượt nghe: 5.338

Cô Gái Ma Trên Đèo - Truyện Ma

Cô Gái Ma Trên Đèo - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

2 vote

00:57:37    1 phần
Lượt nghe: 5.370

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

2 vote

02:15:42    3 phần
Lượt nghe: 6.939

Đám Ma Oan Nghiệt - Truyện Ma

Đám Ma Oan Nghiệt - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

3 vote

01:01:44    1 phần
Lượt nghe: 7.568

Cô Gái Xà Niêng - Truyện Ma

Cô Gái Xà Niêng - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

1 vote

04:37:57    1 phần
Lượt nghe: 3.640

Chuyển Mộ - Truyện Ma

Chuyển Mộ - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

8 vote

04:29:36    1 phần
Lượt nghe: 5.142

Bóng Ma Trong Thị Trấn - Truyện Ma

Bóng Ma Trong Thị Trấn - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

1 vote

01:05:09    1 phần
Lượt nghe: 3.327

Cô Nàng Hợp Đồng - Truyện Ngôn Tình

Cô Nàng Hợp Đồng - Truyện Ngôn Tình

MC Tuấn Anh

1 vote

07:58:40    4 phần
Lượt nghe: 6.186

Vợ Ngốc - Truyện Ngôn Tình

Vợ Ngốc - Truyện Ngôn Tình

MC Tuấn Anh

1 vote

19:47:18    10 phần
Lượt nghe: 6.437

Thần Mộ - Truyện Tiên Hiệp

Thần Mộ - Truyện Tiên Hiệp

MC Tuấn Anh

187 vote

02:10:50    194 phần
Lượt nghe: 72.579

Bàn Long - Audio Kiếm Hiệp

Bàn Long - Audio Kiếm Hiệp

MC Tuấn Anh

71 vote

12:11:04    220 phần
Lượt nghe: 40.157

Truyện Ma Mẹ Kể Lại - Truyện Ma

Truyện Ma Mẹ Kể Lại - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

2 vote

00:51:45    1 phần
Lượt nghe: 19.557

Bùa Ngải Ma Xó - Truyện Ma Có Thật

Bùa Ngải Ma Xó - Truyện Ma Có Thật

MC Tuấn Anh

4 vote

00:51:33    1 phần
Lượt nghe: 23.673

Thị trấn ma ở Khánh Hòa - Truyện Ma Có Thật

Thị trấn ma ở Khánh Hòa - Truyện Ma Có Thật

MC Tuấn Anh

1 vote

00:41:29    1 phần
Lượt nghe: 20.938

Rừng Thiêng Nước Độc - Truyện Ma Kinh Dị

Rừng Thiêng Nước Độc - Truyện Ma Kinh Dị

MC Tuấn Anh

4 vote

00:48:22    1 phần
Lượt nghe: 15.700

Long Lâu Yêu Quật - Truyện Linh Dị Trinh Thám

Long Lâu Yêu Quật - Truyện Linh Dị Trinh Thám

MC Tuấn Anh

2 vote

10:39:44    4 phần
Lượt nghe: 21.767

Lửa Hận Rừng Xanh - Truyện Kiếm Hiệp Kinh Dị

Lửa Hận Rừng Xanh - Truyện Kiếm Hiệp Kinh Dị

MC Tuấn Anh

32 vote

09:59:34    51 phần
Lượt nghe: 40.009