Giọng đọc: MC Tuấn Anh

Giọng đọc MC Tuấn Anh - Audio Kinh Dị

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Tuấn Anh

Sắp xếp Audio
Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

MC Tuấn Anh

130 vote

14:35:06    703 phần
Lượt nghe: 89.283

Đại Minh Huyết Án

Đại Minh Huyết Án

MC Tuấn Anh

17 vote

00:40:02    89 phần
Lượt nghe: 20.936

Tìm Đầu Cho Vợ - Truyện Ma

Tìm Đầu Cho Vợ - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

2 vote

00:50:18    1 phần
Lượt nghe: 9.619

Ma Đói - Truyện Ma

Ma Đói - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

3 vote

00:59:02    1 phần
Lượt nghe: 12.385

Luật Đời Vay Trả - Truyện Ma

Luật Đời Vay Trả - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

4 vote

01:24:30    1 phần
Lượt nghe: 6.718

Tiếng Gọi Hồn Ma - Truyện Ma

Tiếng Gọi Hồn Ma - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

3 vote

01:15:03    1 phần
Lượt nghe: 8.860

Ma Chết Đuối - Truyện Ma

Ma Chết Đuối - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

1 vote

01:04:27    1 phần
Lượt nghe: 7.394

Con Ma Rừng - Truyện Ma

Con Ma Rừng - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

1 vote

01:01:10    1 phần
Lượt nghe: 6.686

Bí Mật Hiện Tượng Vong Nhập

Bí Mật Hiện Tượng Vong Nhập

MC Tuấn Anh

1 vote

01:13:48    1 phần
Lượt nghe: 6.469

Quả Báo Nhãn Tiền - Truyện Ma

Quả Báo Nhãn Tiền - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

3 vote

01:23:10    1 phần
Lượt nghe: 5.604

Hai Cái Oan Thai - Truyện Ma

Hai Cái Oan Thai - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

2 vote

00:56:32    1 phần
Lượt nghe: 4.962

Đôi Mắt Ma - Truyện Ma

Đôi Mắt Ma - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

00:47:51    1 phần
Lượt nghe: 6.037

Ngôi Nhà Mồ - Truyện Ma

Ngôi Nhà Mồ - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

5 vote

03:38:10    1 phần
Lượt nghe: 6.316

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

MC Tuấn Anh

102 vote

08:39:21    129 phần
Lượt nghe: 46.422

Quái Nhân Trộm Mộ

Quái Nhân Trộm Mộ

MC Tuấn Anh

159 vote

13:45:28    294 phần
Lượt nghe: 91.564

Lạp Thiên Ký

Lạp Thiên Ký

MC Tuấn Anh

13 vote

06:39:48    95 phần
Lượt nghe: 31.703

Quý Cô Bói Toán - Truyện Trinh Thám

Quý Cô Bói Toán - Truyện Trinh Thám

MC Tuấn Anh

95 vote

05:28:26    103 phần
Lượt nghe: 41.358

Ngôi Nhà Ma Trong Nghĩa Địa

Ngôi Nhà Ma Trong Nghĩa Địa

MC Tuấn Anh

4 vote

01:10:22    1 phần
Lượt nghe: 5.931

Cô Gái Ma Trên Đèo - Truyện Ma

Cô Gái Ma Trên Đèo - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

3 vote

00:57:37    1 phần
Lượt nghe: 6.040

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

Căn Nhà Số 297 - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

2 vote

02:15:42    3 phần
Lượt nghe: 7.575

Đám Ma Oan Nghiệt - Truyện Ma

Đám Ma Oan Nghiệt - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

3 vote

01:01:44    1 phần
Lượt nghe: 8.254

Cô Gái Xà Niêng - Truyện Ma

Cô Gái Xà Niêng - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

1 vote

04:37:57    1 phần
Lượt nghe: 4.282

Chuyển Mộ - Truyện Ma

Chuyển Mộ - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

8 vote

04:29:36    1 phần
Lượt nghe: 5.845

Bóng Ma Trong Thị Trấn - Truyện Ma

Bóng Ma Trong Thị Trấn - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

1 vote

01:05:09    1 phần
Lượt nghe: 3.838

Cô Nàng Hợp Đồng - Truyện Ngôn Tình

Cô Nàng Hợp Đồng - Truyện Ngôn Tình

MC Tuấn Anh

1 vote

07:58:40    4 phần
Lượt nghe: 6.966

Vợ Ngốc - Truyện Ngôn Tình

Vợ Ngốc - Truyện Ngôn Tình

MC Tuấn Anh

2 vote

19:47:18    10 phần
Lượt nghe: 7.242

Thần Mộ - Truyện Tiên Hiệp

Thần Mộ - Truyện Tiên Hiệp

MC Tuấn Anh

204 vote

02:10:50    194 phần
Lượt nghe: 87.331

Bàn Long - Audio Kiếm Hiệp

Bàn Long - Audio Kiếm Hiệp

MC Tuấn Anh

87 vote

12:11:04    220 phần
Lượt nghe: 48.360

Truyện Ma Mẹ Kể Lại - Truyện Ma

Truyện Ma Mẹ Kể Lại - Truyện Ma

MC Tuấn Anh

2 vote

00:51:45    1 phần
Lượt nghe: 20.264

Bùa Ngải Ma Xó - Truyện Ma Có Thật

Bùa Ngải Ma Xó - Truyện Ma Có Thật

MC Tuấn Anh

4 vote

00:51:33    1 phần
Lượt nghe: 24.722

Thị trấn ma ở Khánh Hòa - Truyện Ma Có Thật

Thị trấn ma ở Khánh Hòa - Truyện Ma Có Thật

MC Tuấn Anh

2 vote

00:41:29    1 phần
Lượt nghe: 21.706

Rừng Thiêng Nước Độc - Truyện Ma Kinh Dị

Rừng Thiêng Nước Độc - Truyện Ma Kinh Dị

MC Tuấn Anh

4 vote

00:48:22    1 phần
Lượt nghe: 16.678

Long Lâu Yêu Quật - Truyện Linh Dị Trinh Thám

Long Lâu Yêu Quật - Truyện Linh Dị Trinh Thám

MC Tuấn Anh

2 vote

10:39:44    4 phần
Lượt nghe: 22.944

Lửa Hận Rừng Xanh - Truyện Kiếm Hiệp Kinh Dị

Lửa Hận Rừng Xanh - Truyện Kiếm Hiệp Kinh Dị

MC Tuấn Anh

33 vote

09:59:34    51 phần
Lượt nghe: 44.154