Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Tiếng Gọi Người Thiên Cổ - Truyện Kinh Dị

Tiếng Gọi Người Thiên Cổ - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

01:00:14    1 phần
Lượt nghe: 8.939

Hoán Đổi Ngôi Mộ - Truyện Ma

Hoán Đổi Ngôi Mộ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:03:35    1 phần
Lượt nghe: 8.454

Oán Nghiệp Cho Đời Sau - Truyện Kinh Dị

Oán Nghiệp Cho Đời Sau - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

00:59:30    1 phần
Lượt nghe: 9.995

Giá Của Oan Nghiệt Gây Ra - Truyện Ma

Giá Của Oan Nghiệt Gây Ra - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:58:34    1 phần
Lượt nghe: 9.270

Hồn Ma Năm Nhơn - Truyện Ma

Hồn Ma Năm Nhơn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:54:14    1 phần
Lượt nghe: 8.632

Oan Hồn Về Làm Vợ - Truyện Ma

Oan Hồn Về Làm Vợ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:09:41    1 phần
Lượt nghe: 11.831

Người Mất Sống Lại - Truyện Ma

Người Mất Sống Lại - Truyện Ma

MC Đình Soạn

4 vote

00:40:49    1 phần
Lượt nghe: 9.614

Vong Linh Người Vợ - Truyện Ma

Vong Linh Người Vợ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:29:43    1 phần
Lượt nghe: 9.928

Con Mèo Thành Tinh - Truyện Ma

Con Mèo Thành Tinh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:46:58    1 phần
Lượt nghe: 11.393

Oan Hồn Của Hoa - Truyện Ma

Oan Hồn Của Hoa - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:30:13    1 phần
Lượt nghe: 9.994

Trò Chơi Gọi Linh Hồn - Truyện Ma

Trò Chơi Gọi Linh Hồn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:34:36    1 phần
Lượt nghe: 9.143

Ba Ngôi Mộ Oan Nghiệt - Truyện Ma

Ba Ngôi Mộ Oan Nghiệt - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:26:02    1 phần
Lượt nghe: 11.956

Miếu Thờ Linh Ứng - Truyện Ma

Miếu Thờ Linh Ứng - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:28:59    1 phần
Lượt nghe: 10.686

Hồn Người Cõi Âm - Truyện Ma

Hồn Người Cõi Âm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:12:24    1 phần
Lượt nghe: 8.284

Vương Vấn Chồng Con - Truyện Ma

Vương Vấn Chồng Con - Truyện Ma

MC Đình Soạn

01:00:51    1 phần
Lượt nghe: 10.027

Oan Hồn Ở Đèo Đầu Voi - Truyện Ma

Oan Hồn Ở Đèo Đầu Voi - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:01:14    1 phần
Lượt nghe: 10.048

Oán Nghiệp Hai Xinh - Truyện Ma

Oán Nghiệp Hai Xinh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:01:55    1 phần
Lượt nghe: 7.038

Oán Nghiệp Của Oanh - Truyện Ma

Oán Nghiệp Của Oanh - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:50:20    1 phần
Lượt nghe: 8.392

Oan Hồn Xuất Hiện Đêm Trăng - Truyện Ma

Oan Hồn Xuất Hiện Đêm Trăng - Truyện Ma

MC Đình Soạn

04:01:06    2 phần
Lượt nghe: 10.792

Oán Giận Trả Thù - Truyện Ma

Oán Giận Trả Thù - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:38:20    1 phần
Lượt nghe: 10.341

Ác Nghiệp Ông Nhơn - Truyện Ma

Ác Nghiệp Ông Nhơn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:34:57    1 phần
Lượt nghe: 9.222

Linh Hồn Nhỏ Thông - Truyện Ma

Linh Hồn Nhỏ Thông - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:58:39    1 phần
Lượt nghe: 7.284

Ác Nghiệp Của Hờn Ghen - Truyện Ma

Ác Nghiệp Của Hờn Ghen - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 8.849

Thong Sác Báo Oán - Truyện Ma

Thong Sác Báo Oán - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:59:30    1 phần
Lượt nghe: 8.123

Quỷ Dữ Đội Lốt Người - Truyện Ma

Quỷ Dữ Đội Lốt Người - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:07:03    1 phần
Lượt nghe: 10.002

Miếu Thờ Chớ Phạm - Truyện Ma

Miếu Thờ Chớ Phạm - Truyện Ma

MC Đình Soạn

3 vote

00:40:36    1 phần
Lượt nghe: 9.254

Oan Nghiệt Cô Hầu - Truyện Ma

Oan Nghiệt Cô Hầu - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:19:16    1 phần
Lượt nghe: 11.424

Truyện dài - MC Đình Soạn Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

MC Anh Tú, MC Đình Soạn

53 vote

21:58:38    17 phần
Lượt nghe: 44.400

Oán Than Đêm Khuya - Truyện Ma

Oán Than Đêm Khuya - Truyện Ma

MC Đình Soạn

00:47:38    1 phần
Lượt nghe: 8.316

Tiếng Rú Vào Đêm Khuya - Truyện Ma

Tiếng Rú Vào Đêm Khuya - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

00:55:40    1 phần
Lượt nghe: 9.579

Ma Lai Tại Sài Gòn - Truyện Ma

Ma Lai Tại Sài Gòn - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:24:48    1 phần
Lượt nghe: 9.127

Miếu Thiêng Tên Hai Cô - Truyện Ma

Miếu Thiêng Tên Hai Cô - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

00:34:15    1 phần
Lượt nghe: 8.184

Lời Nguyền Dòng Họ - Truyện Ma

Lời Nguyền Dòng Họ - Truyện Ma

MC Đình Soạn

1 vote

01:10:16    1 phần
Lượt nghe: 11.614

Siêu phẩm truyện ma Người Mẹ Quỷ - Truyện Kinh Dị

Người Mẹ Quỷ - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

39 vote

06:15:08    5 phần
Lượt nghe: 34.314

Gặp Ma Ngày Đống Chí - Truyện Ma

Gặp Ma Ngày Đống Chí - Truyện Ma

MC Đình Soạn

2 vote

01:37:26    1 phần
Lượt nghe: 8.411

Dài kỳ - kịch tính Ngải Của Hài Nhi - Truyện Ma

Ngải Của Hài Nhi - Truyện Ma

MC Đình Soạn

8 vote

05:25:48    4 phần
Lượt nghe: 15.775

Nhật Ký Trừ Tà Ma - Truyện Kinh Dị

Nhật Ký Trừ Tà Ma - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

6 vote

01:34:07    1 phần
Lượt nghe: 13.856

Căn Nhà Ma Nó Ám - Truyện Kinh Dị

Căn Nhà Ma Nó Ám - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

1 vote

01:31:21    1 phần
Lượt nghe: 13.028

Ký Sự Vong Hồn Cây Đa Xóm Miếu

Ký Sự Vong Hồn Cây Đa Xóm Miếu

MC Đình Soạn

2 vote

02:09:16    1 phần
Lượt nghe: 11.608

Tháng Bảy Cô Hồn - Truyện Kinh Dị

Tháng Bảy Cô Hồn - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

3 vote

01:10:07    1 phần
Lượt nghe: 10.850