Truyện Ngắn Creepypasta - Truyện Kinh Dị

Creepypasta là những câu chuyện kinh dị dựa trên một ít có thật, được thu thập từ các phương tiện truyện thông hay hoặc những chia sẻ trên internet, với mục đích để dọa nạt người đọc người nghe hay những mục đích đáng sợ hơn nữa. Creepypasta cũng tương tự như Truyền thuyết thành thị, nhưng điểm khác của nó là ngoài văn bản và lời nói, một số trong đó còn bao gồm hình ảnh được cho là bị ánh, hay video hoặc các trò chơi.

Đánh giá truyện (4)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe