• Đọc truyện đêm khuya, Truyện ngắn, truyện dài, truyện kinh dị Nguyễn Ngọc Ngạn tuyển chọn âm thanh mp3 chất lượng cao

Creepypasta là những câu chuyện kinh dị dựa trên một ít có thật, được thu thập từ các phương tiện truyện thông hay hoặc những chia sẻ trên internet, với mục đích để dọa nạt người đọc người nghe hay những mục đích đáng sợ hơn nữa. Creepypasta cũng tương tự như Truyền thuyết thành thị, nhưng điểm khác của nó là ngoài văn bản và lời nói, một số trong đó còn bao gồm hình ảnh được cho là bị ánh, hay video hoặc các trò chơi.

trẻ em có tuổi  (04/08/2018)

CHÁN vcl, giọng thề, chán dã man

(Lưu ý: Bạn có thể vừa nghe vừa bình luận đánh giá truyện mà không làm gián đoạn âm thanh)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe