5/5 Thần trùng

Thần trùng

Mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện ma " Thần Trùng " qua gióng đọc của Hà Phương.

Đánh giá truyện (5)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe