Full 8/8 Vong Không Siêu Thoát

Vong Không Siêu Thoát

Mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ma Vong Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hường, truyện được trình bày qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Đánh giá truyện (6)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe