Oan hồn người vợ trẻ

Truyện Audio - Xin gửi tới quí vị khán thính giả câu chuyện " Oan hồn người vợ trẻ "
Tóm tắt nội dung: 
Nói về những cô gái trẻ bị những cường hào ác bá giờ trò làm nhục họ còn làm hại thanh danh của họ nên khi chết các cô gái đó không siêu thoát, hằng đêm cứ quay về quấy phá những kẻ tà ác đó, nếu xã hội hay pháp luật không trừng trị được bọn họ thì hãy để tâm linh các cô gái này trừng phạt. Những cái chết của cô gái khiến kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, gia đình họ chua xót nhưng cũng không làm gì được bọn chúng, nhưng chính lương tâm của hán sẽ tự dày vò hắn cho đến chết...

Đánh giá truyện (2)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe