Blog Ma - Truyện Audio Kinh dị, mời quý vị và các bạn lắng nghe.

 

(Lưu ý: Bạn có thể vừa nghe vừa bình luận đánh giá truyện mà không làm gián đoạn âm thanh)
Hiện có 1 đánh giá cho truyện này
NamLee  (07/06/2018)

nói thế này, giọng người đọc có nhiều lúc bị ngọng l và n. tôi nghĩ rằng người đọc truyện điều này là tối kị.

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe