Tôi là thầy tướng số - Quyển 2

Tôi Là Thầy Tướng Số Quyển 2. Nghề tướng số, manh nha từ thời tiên Tần, phát triển vào thời Tùy Đường, đến thời Minh Thanh thì lan truyền vô cùng mạnh mẽ; Trương Lương đời Hán, Gia Cát Lượng đời Tam Quốc, Lưu Bá Ôn đời Minh đều là những nhà tướng số trên các lĩnh vực tướng tay, tướng mặt, bát tự, bát quái. TÁC GIẢ: Dịch Chi người huyện Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông, 8 tuổi đã được tiếp xúc hấp thu tư tưởng Đạo gia, 12 tuổi theo sư phụ Hợp Huyền học Chu dịch, lên đại học ông theo học Giáo sư Đoàn Cảnh Liên chuyên tâm nghiên cứu Huyền học, Phật học. Hiện là thành viên Ban thường vụ Hiệp hội Chu dịch Trung Hoa, Cố vấn Quốc học cho các cơ quan Giáo dục Trung Quốc. Mời bạn đón nghe

Đánh giá truyện (8)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe