Tác giả: Trường Lê

Truyện Audio của tác giả Trường Lê

Trường Lê là 1 nhà văn trẻ sinh năm 199x

Giới thiệu (Lấy từ Facebook tác giả Trường Lê)

🙃 Cạn ý tưởng - Không còn gì để đăng. 🙂

  • Làm việc tại Doraemon Repair Shop

  • Học MOC TUI tại Doraemon university

  • Sống tại Phuket

  • Đến từ Chiang Mai (thành phố)

Sắp xếp Audio
Miếu Hoang

Miếu Hoang

MC Đình Soạn

10 vote

09:06:34    8 phần
Lượt nghe: 10.403

Cập nhật 15/15 Hầm Mộ - Truyện ma Trường Lê

Hầm Mộ - Truyện ma Trường Lê

MC Đình Soạn

49 vote

16:37:26    15 phần
Lượt nghe: 35.448

Ma Búp Bê

Ma Búp Bê

MC Đình Soạn

39 vote

10:14:10    8 phần
Lượt nghe: 25.432

Bố Ơi Lấy Vợ Đi - Truyện Ngắn

Bố Ơi Lấy Vợ Đi - Truyện Ngắn

MC Hồng Nhung

16 vote

05:21:20    6 phần
Lượt nghe: 13.989

Con Đi.ếm - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Con Đi.ếm - Truyện Tâm Lý Xã Hội

MC Hồng Nhung

9 vote

09:37:37    10 phần
Lượt nghe: 30.473

Nghề nuôi gái - Truyện tâm lý xã hội

Nghề nuôi gái - Truyện tâm lý xã hội

MC Hồng Nhung

36 vote

13:24:23    11 phần
Lượt nghe: 37.248

Full - Siêu phẩm Nghiệp báo hài nhi

Nghiệp báo hài nhi

MC Đình Soạn

55 vote

10:34:06    9 phần
Lượt nghe: 24.924

Dài kỳ - kịch tính Vong Hồn - MC Đình Soạn

Vong Hồn - MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

23 vote

06:52:54    6 phần
Lượt nghe: 30.005

Tác giả Trường Lê Nghiệp Chướng - Truyện Ma Kinh Dị

Nghiệp Chướng - Truyện Ma Kinh Dị

MC Đình Soạn

14 vote

09:09:56    8 phần
Lượt nghe: 32.362

Truyện dài - MC Đình Soạn Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

MC Anh Tú, MC Đình Soạn

53 vote

21:58:38    17 phần
Lượt nghe: 42.573

Siêu phẩm truyện ma Người Mẹ Quỷ - Truyện Kinh Dị

Người Mẹ Quỷ - Truyện Kinh Dị

MC Đình Soạn

39 vote

06:15:08    5 phần
Lượt nghe: 33.116

Dì Ghẻ - Câu chuyện cuộc sống

Dì Ghẻ - Câu chuyện cuộc sống

MC Hồng Nhung

32 vote

22:13:13    15 phần
Lượt nghe: 37.141