Tác giả: Trường Lê

Truyện Audio của tác giả Trường Lê

Trường Lê là 1 nhà văn trẻ sinh năm 199x

Giới thiệu (Lấy từ Facebook tác giả Trường Lê)

🙃 Cạn ý tưởng - Không còn gì để đăng. 🙂

  • Làm việc tại Doraemon Repair Shop

  • Học MOC TUI tại Doraemon university

  • Sống tại Phuket

  • Đến từ Chiang Mai (thành phố)

Sắp xếp Audio
Ma Búp Bê

Ma Búp Bê

16 vote

07:16:25    6 phần
Lượt nghe: 3.508

Bố Ơi Lấy Vợ Đi - Truyện Ngắn

Bố Ơi Lấy Vợ Đi - Truyện Ngắn

4 vote

05:21:20    6 phần
Lượt nghe: 2.628

Con Đi.ếm - Truyện Tâm Lý Xã Hội

Con Đi.ếm - Truyện Tâm Lý Xã Hội

5 vote

09:37:37    10 phần
Lượt nghe: 6.510

Nghề nuôi gái - Truyện tâm lý xã hội

Nghề nuôi gái - Truyện tâm lý xã hội

15 vote

13:24:23    11 phần
Lượt nghe: 7.004

Full - Siêu phẩm Nghiệp báo hài nhi

Nghiệp báo hài nhi

38 vote

10:34:06    9 phần
Lượt nghe: 9.714

Dài kỳ - kịch tính Vong Hồn - MC Đình Soạn

Vong Hồn - MC Đình Soạn

21 vote

06:52:54    6 phần
Lượt nghe: 12.173

Tác giả Trường Lê Nghiệp Chướng - Truyện Ma Kinh Dị

Nghiệp Chướng - Truyện Ma Kinh Dị

39 vote

09:09:56    8 phần
Lượt nghe: 11.610

Truyện dài - MC Đình Soạn Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

38 vote

21:58:38    17 phần
Lượt nghe: 20.303

Siêu phẩm truyện ma Người Mẹ Quỷ - Truyện Kinh Dị

Người Mẹ Quỷ - Truyện Kinh Dị

32 vote

06:15:08    5 phần
Lượt nghe: 17.386

Dì Ghẻ - Câu chuyện cuộc sống

Dì Ghẻ - Câu chuyện cuộc sống

18 vote

22:13:13    15 phần
Lượt nghe: 16.830