Tác giả: Minh Khôi

Sắp xếp Audio
Thiên Thi Thuật

Thiên Thi Thuật

MC Đình Soạn

01:00:08    1 phần
Lượt nghe: 1.277

Linh Oán Linh Hồn

Linh Oán Linh Hồn

MC Đình Soạn

01:11:06    1 phần
Lượt nghe: 699

Pháp Sư Quỷ Ấn

Pháp Sư Quỷ Ấn

MC Đình Soạn

01:53:52    2 phần
Lượt nghe: 10.321

Người Âm Giữ Duyên

Người Âm Giữ Duyên

MC Đình Soạn

03:00:24    3 phần
Lượt nghe: 5.432

Gánh Ác Nghiệp

Gánh Ác Nghiệp

MC Đình Soạn

01:00:00    1 phần
Lượt nghe: 2.915

Đạo Sĩ Diệt Cương Thi

Đạo Sĩ Diệt Cương Thi

MC Đình Soạn

01:38:41    2 phần
Lượt nghe: 2.531

Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

MC Đình Soạn

02:27:37    2 phần
Lượt nghe: 5.996