Giọng đọc: Rocky

Giọng đọc Rocky - Audio Ngôn Tình

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của Rocky.

Sắp xếp Audio
Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Truyện Ngôn Tình

Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí - Truyện Ngôn Tình

Rocky

7 vote

11:29:17    52 phần
Lượt nghe: 20.321

Người Chồng Máu Lạnh - Truyện Ngôn Tình

Người Chồng Máu Lạnh - Truyện Ngôn Tình

Rocky

10:16:46    28 phần
Lượt nghe: 18.457

Hào Môn Kinh Mộng Phần 3 - Truyện Ngôn Tình

Hào Môn Kinh Mộng Phần 3 - Truyện Ngôn Tình

Rocky

9 vote

14:12:46    142 phần
Lượt nghe: 17.432

Hào Môn Kinh Mộng Phần 2 - Truyện Ngôn Tình

Hào Môn Kinh Mộng Phần 2 - Truyện Ngôn Tình

Rocky

09:47:26    75 phần
Lượt nghe: 17.147

Hào Môn Kinh Mộng - Truyện Audio Ngôn Tình

Hào Môn Kinh Mộng - Truyện Audio Ngôn Tình

Rocky

4 vote

01:58:14    70 phần
Lượt nghe: 22.774