Giọng đọc: MC Tiến Phong

Giọng đọc MC Tiến Phong

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Tiến Phong

Sắp xếp Audio
Nghề Nuôi Ma - Truyện Ma Kinh Dị

Nghề Nuôi Ma - Truyện Ma Kinh Dị

MC Tiến Phong

5 vote

04:26:52    8 phần
Lượt nghe: 17.064

Hắc Tây Du - Truyện Tiên Hiệp

Hắc Tây Du - Truyện Tiên Hiệp

MC Tiến Phong

139 vote

18:44:01    423 phần
Lượt nghe: 190.320

Vùng Đất Bị Quỷ Ám - Truyện Ma

Vùng Đất Bị Quỷ Ám - Truyện Ma

MC Tiến Phong

2 vote

01:54:33    1 phần
Lượt nghe: 8.641

Truyện Ma Có Thật Của Ngạ Quỷ

Truyện Ma Có Thật Của Ngạ Quỷ

MC Tiến Phong

4 vote

00:58:01    1 phần
Lượt nghe: 10.660

Ma Ngải - Truyện Ma Kinh Dị

Ma Ngải - Truyện Ma Kinh Dị

MC Tiến Phong

5 vote

02:43:21    1 phần
Lượt nghe: 9.897

Ma Cổ Đạo - Truyện Ma

Ma Cổ Đạo - Truyện Ma

MC Tiến Phong

3 vote

09:23:34    13 phần
Lượt nghe: 13.866

Truyện Ma Có Thật Chưa Ai Dám Nghe

Truyện Ma Có Thật Chưa Ai Dám Nghe

MC Tiến Phong

6 vote

01:19:33    1 phần
Lượt nghe: 13.548

Thợ Săn Quỷ Full - Truyện Ma

Thợ Săn Quỷ Full - Truyện Ma

MC Tiến Phong

11 vote

15:15:14    21 phần
Lượt nghe: 21.448

Đại Chiến Pháp Sư - Truyện Ma

Đại Chiến Pháp Sư - Truyện Ma

MC Tiến Phong

3 vote

02:15:51    1 phần
Lượt nghe: 11.871

Thầy Bùa Nuôi Quỷ - Truyện Ma

Thầy Bùa Nuôi Quỷ - Truyện Ma

MC Tiến Phong

1 vote

01:04:32    1 phần
Lượt nghe: 12.559

Oán Nghiệt Cô Ngốc - Truyện Ma

Oán Nghiệt Cô Ngốc - Truyện Ma

MC Tiến Phong

3 vote

01:15:11    1 phần
Lượt nghe: 8.162

Siêu Độ Ác Vong - Truyện Ma

Siêu Độ Ác Vong - Truyện Ma

MC Tiến Phong

4 vote

00:47:15    1 phần
Lượt nghe: 8.372

Dòng Họ Tà Linh - Truyện Ma

Dòng Họ Tà Linh - Truyện Ma

MC Tiến Phong

2 vote

01:40:57    1 phần
Lượt nghe: 10.357