Giọng đọc: MC Thu Huệ

Giọng đọc MC Thu Huệ

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Thu Huệ

Sắp xếp Audio
Truyện Ma Có Thật Ở Một Trường Cao Đẳng

Truyện Ma Có Thật Ở Một Trường Cao Đẳng

MC Thu Huệ

3 vote

00:21:41    1 phần
Lượt nghe: 9.595

Một Cộng Một Bằng Bốn - Truyện Ngôn Tình

Một Cộng Một Bằng Bốn - Truyện Ngôn Tình

MC Thu Huệ

1 vote

04:56:22    3 phần
Lượt nghe: 9.480

Ác Bá Cửu Vương Gia - Truyện Ngôn Tình

Ác Bá Cửu Vương Gia - Truyện Ngôn Tình

MC Thu Huệ

1 vote

06:58:33    3 phần
Lượt nghe: 20.293