Giọng đọc: MC Mộc Nhi

Giọng đọc MC Mộc Nhi

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Mộc Nhi

Sắp xếp Audio
Lấy Chồng Giàu - Truyện Ngôn Tình

Lấy Chồng Giàu - Truyện Ngôn Tình

MC Mộc Nhi

01:05:02    1 phần
Lượt nghe: 9.829

Bạn Gái Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

Bạn Gái Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

MC Mộc Nhi

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 7.979

Đụng Phải Tổng Giám Đốc - Truyện Teen

Đụng Phải Tổng Giám Đốc - Truyện Teen

MC Mộc Nhi

03:14:07    1 phần
Lượt nghe: 8.460

Lão Đại Là Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

Lão Đại Là Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình

MC Mộc Nhi

2 vote

04:11:25    1 phần
Lượt nghe: 9.628