Giọng đọc: MC Hoàn Hoàn

Giọng đọc MC Hoàn Hoàn

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của MC Hoàn Hoàn

Sắp xếp Audio
Ngạo Khí Hoàng Phi - Truyện Ngôn Tình

Ngạo Khí Hoàng Phi - Truyện Ngôn Tình

MC Hoàn Hoàn

18:05:11    6 phần
Lượt nghe: 7.046

Thất Sát Nữ Đế - Truyện Ngôn Tình

Thất Sát Nữ Đế - Truyện Ngôn Tình

MC Hoàn Hoàn

10:47:49    4 phần
Lượt nghe: 7.052

Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân - Audio Ngôn Tình

Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân - Audio Ngôn Tình

MC Hoàn Hoàn

2 vote

11:04:01    4 phần
Lượt nghe: 8.110

Tân Nương Mới Gả - Truyện Ngôn Tình

Tân Nương Mới Gả - Truyện Ngôn Tình

MC Hoàn Hoàn

1 vote

07:35:47    3 phần
Lượt nghe: 7.522

Hoàng Hậu Lắm Chiêu - Truyện Ngôn Tình

Hoàng Hậu Lắm Chiêu - Truyện Ngôn Tình

MC Hoàn Hoàn

5 vote

08:00:03    3 phần
Lượt nghe: 9.924

Tai Nạn May Mắn - Truyện Ngôn Tình

Tai Nạn May Mắn - Truyện Ngôn Tình

MC Hoàn Hoàn

03:45:15    2 phần
Lượt nghe: 8.028