Giọng đọc: MC Đào Trần

Giọng đọc Đào Trần - Audio Kinh Dị

Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của Đào Trần

Sắp xếp Audio
Vong Hồn Trong Căn Nhà Trọ

Vong Hồn Trong Căn Nhà Trọ

MC Đào Trần

1 vote

01:32:42    1 phần
Lượt nghe: 13.903