Giọng đọc: Đình Huỳnh

Giọng đọc Đình Huỳnh - Audio Kinh Dị

Mời quý thính giả thưởng thức các câu chuyện qua giọng đọc của Đinh Huỳnh

Sắp xếp Audio
Đêm Khuya Xóm Vắng - Truyện Kinh Dị

Đêm Khuya Xóm Vắng - Truyện Kinh Dị

Đình Huỳnh

00:51:51    1 phần
Lượt nghe: 29.138

Đứa Trẻ Giấy - Truyện Trinh Thám

Đứa Trẻ Giấy - Truyện Trinh Thám

Đình Huỳnh

7 vote

07:47:43    4 phần
Lượt nghe: 19.488

Bao Hầu Quỷ - Truyện Ma

Bao Hầu Quỷ - Truyện Ma

Đình Huỳnh

00:53:02    1 phần
Lượt nghe: 17.065