Giọng đọc: Bùi Dương

Giọng đọc Bùi Dương - Audio Kinh Dị

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của Bùi Dương.

Sắp xếp Audio
Yêu Cho Đến Chết  -Truyện Ma

Yêu Cho Đến Chết -Truyện Ma

Bùi Dương

2 vote

02:23:36    1 phần
Lượt nghe: 6.776

Xác Chết Trong Giếng - Truyện Ma

Xác Chết Trong Giếng - Truyện Ma

Bùi Dương

2 vote

01:14:24    1 phần
Lượt nghe: 6.985

Hồn Ma Chết Oan - Truyện Ma

Hồn Ma Chết Oan - Truyện Ma

Bùi Dương

3 vote

01:12:04    1 phần
Lượt nghe: 13.267

Đứa Bé Ma Tên Bình Yên

Đứa Bé Ma Tên Bình Yên

Bùi Dương

1 vote

00:53:33    1 phần
Lượt nghe: 7.361

Bóng Ma Trong Ngôi Nhà Xưa

Bóng Ma Trong Ngôi Nhà Xưa

Bùi Dương

1 vote

01:01:08    1 phần
Lượt nghe: 6.418

Số Trời Đã Định - Truyện Ma Kinh Dị

Số Trời Đã Định - Truyện Ma Kinh Dị

Bùi Dương

2 vote

01:55:35    1 phần
Lượt nghe: 6.640

Mẹ Ghẻ Con Chồng - Truyện Ma

Mẹ Ghẻ Con Chồng - Truyện Ma

Bùi Dương

3 vote

01:16:44    1 phần
Lượt nghe: 8.547

Câu Chuyện Rùng Rợn - Truyện Ma

Câu Chuyện Rùng Rợn - Truyện Ma

Bùi Dương

1 vote

01:48:33    1 phần
Lượt nghe: 9.560

Xác Ngọc Lam - Truyện Ma Kinh Dị

Xác Ngọc Lam - Truyện Ma Kinh Dị

Bùi Dương

1 vote

00:41:25    1 phần
Lượt nghe: 7.064

Màu Của Linh Hồn - Truyện Ma

Màu Của Linh Hồn - Truyện Ma

Bùi Dương

1 vote

03:27:01    2 phần
Lượt nghe: 6.106

Cưới Ma - Audio Kinh Dị

Cưới Ma - Audio Kinh Dị

Bùi Dương

1 vote

03:23:03    2 phần
Lượt nghe: 20.477

Dốc Quỷ Ám - Truyện Kinh Dị

Dốc Quỷ Ám - Truyện Kinh Dị

Bùi Dương

1 vote

02:09:04    4 phần
Lượt nghe: 17.924