Giọng đọc: Bùi Dương

Giọng đọc Bùi Dương - Audio Kinh Dị

Mời quý thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của Bùi Dương.

Sắp xếp Audio
Yêu Cho Đến Chết  -Truyện Ma

Yêu Cho Đến Chết -Truyện Ma

Bùi Dương

2 vote

02:23:36    1 phần
Lượt nghe: 5.472

Xác Chết Trong Giếng - Truyện Ma

Xác Chết Trong Giếng - Truyện Ma

Bùi Dương

2 vote

01:14:24    1 phần
Lượt nghe: 5.727

Hồn Ma Chết Oan - Truyện Ma

Hồn Ma Chết Oan - Truyện Ma

Bùi Dương

3 vote

01:12:04    1 phần
Lượt nghe: 11.290

Đứa Bé Ma Tên Bình Yên

Đứa Bé Ma Tên Bình Yên

Bùi Dương

1 vote

00:53:33    1 phần
Lượt nghe: 6.161

Bóng Ma Trong Ngôi Nhà Xưa

Bóng Ma Trong Ngôi Nhà Xưa

Bùi Dương

1 vote

01:01:08    1 phần
Lượt nghe: 5.074

Số Trời Đã Định - Truyện Ma Kinh Dị

Số Trời Đã Định - Truyện Ma Kinh Dị

Bùi Dương

2 vote

01:55:35    1 phần
Lượt nghe: 5.269

Mẹ Ghẻ Con Chồng - Truyện Ma

Mẹ Ghẻ Con Chồng - Truyện Ma

Bùi Dương

3 vote

01:16:44    1 phần
Lượt nghe: 7.020

Câu Chuyện Rùng Rợn - Truyện Ma

Câu Chuyện Rùng Rợn - Truyện Ma

Bùi Dương

1 vote

01:48:33    1 phần
Lượt nghe: 7.122

Xác Ngọc Lam - Truyện Ma Kinh Dị

Xác Ngọc Lam - Truyện Ma Kinh Dị

Bùi Dương

1 vote

00:41:25    1 phần
Lượt nghe: 5.677

Màu Của Linh Hồn - Truyện Ma

Màu Của Linh Hồn - Truyện Ma

Bùi Dương

1 vote

03:27:01    2 phần
Lượt nghe: 4.976

Cưới Ma - Audio Kinh Dị

Cưới Ma - Audio Kinh Dị

Bùi Dương

1 vote

03:23:03    2 phần
Lượt nghe: 18.134

Dốc Quỷ Ám - Truyện Kinh Dị

Dốc Quỷ Ám - Truyện Kinh Dị

Bùi Dương

1 vote

02:09:04    4 phần
Lượt nghe: 16.027