Giọng đọc: Bảo Anh

Giọng đọc Bảo Anh - Audio Ngôn Tình

Mời quý vị thính giả lắng nghe các câu chuyện qua giọng đọc của Bảo Anh.

Sắp xếp Audio
Khát Thú - Truyện Ngôn Tình

Khát Thú - Truyện Ngôn Tình

Bảo Anh

03:06:02    3 phần
Lượt nghe: 5.829

Hàng Đêm Thâu Hoan - Truyện Ngôn Tình

Hàng Đêm Thâu Hoan - Truyện Ngôn Tình

Bảo Anh

1 vote

05:11:29    5 phần
Lượt nghe: 5.241

Than Đen Hoàng Hậu - Truyện Ngôn Tình

Than Đen Hoàng Hậu - Truyện Ngôn Tình

Bảo Anh

1 vote

04:10:02    4 phần
Lượt nghe: 12.794

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim - Truyện Ngôn Tình

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim - Truyện Ngôn Tình

Bảo Anh

6 vote

15:53:17    33 phần
Lượt nghe: 12.798