Sắp xếp Audio
Rồi đến một ngày - Nguyễn Ngọc Ngạn

Rồi đến một ngày - Nguyễn Ngọc Ngạn

7 vote

00:53:46    1 phần
Lượt nghe: 20.897

Giã từ sân khấu - Nguyễn Ngọc Ngạn

Giã từ sân khấu - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

00:59:58    1 phần
Lượt nghe: 17.526

Kể một chuyện tình - Nguyễn Ngọc Ngạn

Kể một chuyện tình - Nguyễn Ngọc Ngạn

7 vote

00:59:39    1 phần
Lượt nghe: 27.741

Trong sân trường ngày ấy - Nguyễn Ngọc Ngạn

Trong sân trường ngày ấy - Nguyễn Ngọc Ngạn

6 vote

00:52:52    2 phần
Lượt nghe: 19.544

Ngày trở lại - Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngày trở lại - Nguyễn Ngọc Ngạn

12 vote

01:02:48    1 phần
Lượt nghe: 21.414

Thời vận - Nguyễn Ngọc Ngạn

Thời vận - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 38.935

Chung quanh tôi - Nguyễn Ngọc Ngạn

Chung quanh tôi - Nguyễn Ngọc Ngạn

6 vote

01:01:40    1 phần
Lượt nghe: 28.035

Một lần hạnh phúc - Nguyễn Ngọc Ngạn

Một lần hạnh phúc - Nguyễn Ngọc Ngạn

3 vote

00:57:43    2 phần
Lượt nghe: 20.680

Truyện ngắn Cây Bút Thần

Truyện ngắn Cây Bút Thần

00:12:32    1 phần
Lượt nghe: 12.057

Truyện ngắn - Bên Mẹ

Truyện ngắn - Bên Mẹ

00:12:23    1 phần
Lượt nghe: 13.945

Ánh mắt vô tình - Nguyễn Ngọc Ngạn

Ánh mắt vô tình - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

00:58:13    1 phần
Lượt nghe: 21.662

Thầy Thanh - Nguyễn Ngọc Ngạn

Thầy Thanh - Nguyễn Ngọc Ngạn

13 vote

00:39:46    1 phần
Lượt nghe: 21.218

Tấm vé số - Nguyễn Ngọc Ngạn

Tấm vé số - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

00:28:47    1 phần
Lượt nghe: 19.900

Bước chân người tình - Nguyễn Ngọc Ngạn

Bước chân người tình - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

01:30:37    1 phần
Lượt nghe: 20.879

Dấu chân xưa - Nguyễn Ngọc Ngạn

Dấu chân xưa - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

01:10:36    2 phần
Lượt nghe: 19.674

Nghề tay trái - Nguyễn Ngọc Ngạn

Nghề tay trái - Nguyễn Ngọc Ngạn

6 vote

02:06:07    1 phần
Lượt nghe: 23.367

Bên hành lang tòa án - Nguyễn Ngọc Ngạn

Bên hành lang tòa án - Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

00:56:51    1 phần
Lượt nghe: 20.582

Hãy yêu một ai đó - Truyện tình yêu

Hãy yêu một ai đó - Truyện tình yêu

00:10:19    1 phần
Lượt nghe: 19.072

Ba phút - Truyện ngắn tình yêu

Ba phút - Truyện ngắn tình yêu

00:15:13    2 phần
Lượt nghe: 12.013

May mà có em - Nguyễn Ngọc Ngạn

May mà có em - Nguyễn Ngọc Ngạn

15 vote

05:58:32    6 phần
Lượt nghe: 37.449