Nằm Cạnh Cái Xác - Truyện Ma

Nằm Cạnh Cái Xác là câu chuyện ma hay của tác giả Chuột Chít. Mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Đánh giá truyện (2)
Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe