Sắp xếp Audio
Đếm những mảnh tình - Nguyễn Ngọc Ngạn

Đếm những mảnh tình - Nguyễn Ngọc Ngạn

22 vote

06:26:20    12 phần
Lượt nghe: 52.424

Đức mẹ đến với thế gian - Nguyễn Ngọc Ngạn

Đức mẹ đến với thế gian - Nguyễn Ngọc Ngạn

14 vote

01:54:40    2 phần
Lượt nghe: 58.096

Để gió cuốn đi - truyện tình cảm

Để gió cuốn đi - truyện tình cảm

    0 phần
Lượt nghe: 1.495

Việt Kiều - Nguyễn Ngọc Ngạn

Việt Kiều - Nguyễn Ngọc Ngạn

35 vote

12:22:53    14 phần
Lượt nghe: 57.422

Cuộc gọi lúc nửa đêm - truyện ma audio

Cuộc gọi lúc nửa đêm - truyện ma audio

00:22:53    2 phần
Lượt nghe: 25.443

Tàu về miền xuôi - Nguyễn Ngọc Ngạn

Tàu về miền xuôi - Nguyễn Ngọc Ngạn

8 vote

00:58:18    1 phần
Lượt nghe: 24.395

Nhịp cầu - Nguyễn Ngọc Ngạn

Nhịp cầu - Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

00:53:27    1 phần
Lượt nghe: 18.790

Lỡ đọc tên người chết - truyện ma audio

Lỡ đọc tên người chết - truyện ma audio

00:20:07    2 phần
Lượt nghe: 23.427

Chút kỷ niệm xưa - Nguyễn Ngọc Ngạn

Chút kỷ niệm xưa - Nguyễn Ngọc Ngạn

7 vote

01:05:36    2 phần
Lượt nghe: 20.249

Món quà cuối năm - Nguyễn Ngọc Ngạn

Món quà cuối năm - Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

00:55:52    1 phần
Lượt nghe: 19.146

Vách tường cũ - Nguyễn Ngọc Ngạn

Vách tường cũ - Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

01:03:27    2 phần
Lượt nghe: 34.615

Bảy ngôi làng ma - truyện ma audio

Bảy ngôi làng ma - truyện ma audio

2 vote

02:33:00    10 phần
Lượt nghe: 21.415

Giấc mơ - Nguyễn Ngọc Ngạn

Giấc mơ - Nguyễn Ngọc Ngạn

48 vote

09:00:19    10 phần
Lượt nghe: 69.732

Đêm dài vô tận - Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm dài vô tận - Nguyễn Ngọc Ngạn

19 vote

03:43:50    4 phần
Lượt nghe: 62.366

Lời Nguyền - Truyện Ma Audio

Lời Nguyền - Truyện Ma Audio

1 vote

00:41:47    4 phần
Lượt nghe: 21.821

Mưa trong bóng đêm - Nguyễn Ngọc Ngạn

Mưa trong bóng đêm - Nguyễn Ngọc Ngạn

7 vote

01:07:02    1 phần
Lượt nghe: 28.994

Tình muộn - Nguyễn Ngọc Ngạn

Tình muộn - Nguyễn Ngọc Ngạn

8 vote

00:58:35    1 phần
Lượt nghe: 20.363

Qua đường - Nguyễn Ngọc Ngạn

Qua đường - Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

00:07:02    1 phần
Lượt nghe: 22.134

Nước mắt đàn ông - Nguyễn Ngọc Ngạn

Nước mắt đàn ông - Nguyễn Ngọc Ngạn

16 vote

03:24:00    1 phần
Lượt nghe: 40.377

Gà trống nuôi con - Nguyễn Ngọc Ngạn

Gà trống nuôi con - Nguyễn Ngọc Ngạn

12 vote

02:06:04    1 phần
Lượt nghe: 23.745