• Đọc truyện đêm khuya, Truyện ngắn, truyện dài, truyện kinh dị Nguyễn Ngọc Ngạn tuyển chọn âm thanh mp3 chất lượng cao
Sắp xếp Audio
Tình muộn - Nguyễn Ngọc Ngạn

Tình muộn - Nguyễn Ngọc Ngạn

7 vote

00:58:35    1 phần
Lượt nghe: 17.583

Qua đường - Nguyễn Ngọc Ngạn

Qua đường - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

00:07:02    1 phần
Lượt nghe: 19.391

Nước mắt đàn ông - Nguyễn Ngọc Ngạn

Nước mắt đàn ông - Nguyễn Ngọc Ngạn

10 vote

03:24:00    1 phần
Lượt nghe: 37.390

Gà trống nuôi con - Nguyễn Ngọc Ngạn

Gà trống nuôi con - Nguyễn Ngọc Ngạn

8 vote

02:06:04    1 phần
Lượt nghe: 20.357

Mái ấm - Nguyễn Ngọc Ngạn

Mái ấm - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

00:50:39    1 phần
Lượt nghe: 20.010

Bùa yêu - Nguyễn Ngọc Ngạn

Bùa yêu - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

01:58:48    1 phần
Lượt nghe: 25.071

Ven rừng - Nguyễn Ngọc Ngạn

Ven rừng - Nguyễn Ngọc Ngạn

3 vote

00:51:57    2 phần
Lượt nghe: 19.988

Người khách lạ - Nguyễn Ngọc Ngạn

Người khách lạ - Nguyễn Ngọc Ngạn

8 vote

01:54:05    2 phần
Lượt nghe: 26.113

Phòng tắm - Nguyễn Ngọc Ngạn

Phòng tắm - Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

00:51:30    2 phần
Lượt nghe: 25.697

Dòng đời lặng lẽ - Nguyễn Ngọc Ngạn

Dòng đời lặng lẽ - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

01:07:32    1 phần
Lượt nghe: 27.194

Đa thê - Nguyễn Ngọc Ngạn

Đa thê - Nguyễn Ngọc Ngạn

4 vote

00:00:00    1 phần
Lượt nghe: 20.237

Sau lần cửa khép - Nguyễn Ngọc Ngạn

Sau lần cửa khép - Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

05:58:54    12 phần
Lượt nghe: 32.121

Đợi ngày ly hôn - Nguyễn Ngọc Ngạn

Đợi ngày ly hôn - Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

01:54:18    1 phần
Lượt nghe: 17.208

Cây trứng cá - Nguyễn Ngọc Ngạn

Cây trứng cá - Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

00:53:34    2 phần
Lượt nghe: 18.161

Chuyện năm xưa- Nguyễn Ngọc Ngạn

Chuyện năm xưa- Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

01:58:28    8 phần
Lượt nghe: 20.556

Ngôi nhà phong thủy - Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngôi nhà phong thủy - Nguyễn Ngọc Ngạn

6 vote

02:11:16    1 phần
Lượt nghe: 21.104

Truyện Audio kinh dị

Truyện Audio kinh dị "Lũ ruồi ma"

1 vote

00:18:46    2 phần
Lượt nghe: 7.927

Khúc quanh một truyện tình - Nguyễn Ngọc Ngạn

Khúc quanh một truyện tình - Nguyễn Ngọc Ngạn

5 vote

02:00:54    4 phần
Lượt nghe: 30.906